Albex 10%

Perorální suspenze pro léčbu parazitóz u skotu a ovcí

Suspenze světle modré barvy pro léčbu parazitóz s ovicidní účinky, zabíjí vajíčka hlístic a motolic a tím se snižuje kontaminace pastviny.

Obsah léčivých látek: Albendazolum 10 %

Indikace: parazitózy vyvolané dospělci a vývojovými stádii gastrointestinálních a plicních hlístic, tasemnicemi a dospělci motolice jaterní u skotu a ovcí. Přípravek má ovicidní účinky, zabíjí vajíčka hlístic a motolic, čímž se snižuje kontaminace pastviny.

U skotu je přípravek účinný proti následujícím druhům:

  • hlístice: Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Cooperia spp., Strongyloides spp.
  • plicní hlístice: Dictyocaulus viviparus
  • tasemnice: Moniezia spp.
  • dospělci motolice jaterní: Fasciola hepatica

U ovcí je přípravek účinný proti následujícím druhům:

  • hlístice: Ostertagia spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Nematodirus spp., Chabertia  spp., Oesophagostomum spp.
  • plicní hlístice: Dictyocaulus filaria
  • tasemnice: Moniezia spp.
  • dospělci motolice jaterní: Fasciola hepatica

Cílový druh zvířat: ovce a skot

Dávkování a způsob podání: perorální podání. 1 ml Albexu 10% obsahuje 100 mg albendazolu

Pokyny pro správné podání: použijte kalibrované dávkovací zařízení. K zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost. Jestliže jsou zvířata léčena spíše hromadně než individuálně, měly by být vytvořeny skupiny dle jejich živé hmotnosti a dle toho dávkovány, aby se zamezilo předávkování nebo podávání  nedostatečného množství účinné látky. Před použitím protřepat.

Ochranná lhůta: skot – maso: 14 dnů; mléko: 60 hodin, ovce – maso: 5 dnů; nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.