O firmě

Nejsme sice největší, ale máme tradici a slušnost

A na tuto notu se snažíme hrát již od začátku, tedy od roku 1991. Když v tehdejším systému zkolabovalo zdravotnické zásobování, nebyl náš prvopočátek podnikání ani tak snahou o klasickou distribuci, jako spíše o zabezpečení základních léčiv pro nejužší okruh kolegů. Nejprve jsem se snažil shánět zboží a léky jen pro sebe a pro svoje farmy na obvodě, ale tato informace se brzy mezi kolegy natolik rozšířila, že chtěli, abych jim také pomohl ve složité situaci. Proto jsem v listopadu 1991 požádal o povolení k distribuci a krátce na to jsem začal jako první v ČSFR rozvážet léky přímo k zákazníkům.

Začínali jsme vlastně jen s manželkou ve dvou, skladem byl náš sklep a garáž, kanceláří jen malý stůl s počítačem v obývacím pokoji. Po nocích jsme vypisovali faktury a chystali zboží do krabic, přes den jsme dělali rozvozy po doktorech. Nejdřív pouze po okrese a pak dále a dále.

Původní sklad v garáži rodinného domu a kancelář v koutě obývacího pokoje

V roce 1994 se činnost samovolně natolik rozšířila, že bylo nutné změnit právní formu podnikání a také bylo potřeba vymyslet vhodný název firmy… v názvu jsme chtěli udržet rodinnou tradici. Chtěli jsme spojení slov Hrachovec a Medicamenta, ale „Hramed“ se nám nezdálo dostatečně zvučné. Nakonec jsme přidali na začátek písmeno P – jakože nás bylo pět Hrachovců (= já, manželka a tři synové) a vznikl tak konečný název „Phramed“ (čteno Framed). Založili jsme tedy společnost PHRAMED, s.r.o. a mohli jsme přijmout další zaměstnance.

První logo firmy z roku 1994 a jeho slavnostní instalace

Kapacitně nám postupně prostory našeho domu přestaly stačit a tak jsme rozhodli koupit chátrající budovy bývalého panského tzv. Velkého mlýna v Odrách včetně sýpky, jejichž historie sahá až do 14. století. Silami ponejvíce vlastními jsme se vrhli do vyklízení objektu, postupných oprav a následného stěhování do nových prostor. Sklady a provozovna firmy, včetně prodejny krmiv a veterinární ordinace, zůstaly na tomto místě až dodnes.

Původní stav budovy před rekonstrukcí a důkaz, že se ani samotný šéf lopaty nebojí a hravě zapřáhne i celou rodinu

V současnosti patří tato rodinná firma ke stabilním dodavatelům na tuzemském trhu. Pracujeme s širokým sortimentem léčiv, zdravotnickým materiálem, distribuujeme dezinfekční prostředky, krmiva a chovatelské potřeby.

Naše firma zastupuje v České republice firmy, jako jsou belgická Cid Lines, irská Channele, francouzská Genia a slovenská firma Agrorm, jejichž produkty představují významný podíl na světovém trhu.

Umíme nabídnout nejen odborné, ale i volnočasové aktivity

Kromě různých zajímavých individuálních benefitů organizujeme i spoustu dalších akcí. Pro naše zákazníky, ale nejen pro ně, pořádáme odborné semináře a workshopy. Semináře probíhají pravidelně několikrát ročně už po dobu 22 let a vždy se snažíme vybírat témata týkající se aktuálních problémů, novinek či zajímavostí z praxe jak společenských tak i hospodářských zvířat. Na tyto odborné akce jsou také zvaní i budoucí kolegové z řad studentů VFU Brno.

Pro kolegy stejné filozofie pořádáme vždy na jaře, kdy už na delší dobu vysvitne sluníčko a oschnou cesty, veterinární sraz MotoVet – setkání veterinářů jedoucích v jedné motorové stopě. Akce probíhá již tradičně v malebném prostředí Jeseníků na penzionu Trojkámen.

Co neumíme?

Neumíme a nechceme být na trhu agresivní. Obchodní vztah je pro nás hlavně osobním kontaktem, který se snažíme vést na přátelské až kamarádské bázi. Aktivně nasloucháme potřebám našich zákazníků a snažíme se je co nejméně zatěžovat korporátními a byrokratickými požadavky.

Myslíme si, že jsme a že i nadále budeme, slušnou a férovou českou firmou s cílem pružně reagovat na měnící se podmínky trhu… to vše ke spokojenosti našich zákazníků.


Za firmu PHRAMED, s.r.o
MVDr. Dušan Hrachovec