ANIMEC Super

Osvědčená kombinace prověřená praxí

Injekční roztok 250ml Ivermectinum/Clorsulonum

Pro masný skot a nelaktující mléčný skot k léčbě smíšených infestací vyvolaných dospělými motolicemi, gastrointestinálními hlísticemi, plicnivkami, očními helminty a/nebo roztoči a vešmi.

Přípravek by měl být podán v doporučené dávce  1 ml/50 kg živé hmotnosti, tj. 200 μg ivermektinu a  2 mg clorsulonu na kg živé hmotnosti.
Přípravek je podáván pouze subkutánně pod volnou kůži před nebo za lopatku.

Ochranná lhůta na maso je  66 dní, nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.