Kenocox

Chybějící článek v řešení kokcidiózy a kryptosporidiózy u telat

  • patentované složení na bázi aminů a kvartérní amonné soli
  • neobsahuje fenoly
  • aplikace pěnou či postřikem
  • při doporučené koncentraci je účinnost až 98%
  • pracovní koncentrace 4%
  • kontaktní doba 2 hodiny
  • balení: 10L