CID Lines logo bílé CID Lines logo modré

Distribuce léčiv

Více informací

Odborné semináře

2020 15 květen
VYBRANÉ KAPITOLY Z MEDICÍNY PSŮ A KOČEK
MVDr. Leona Raušerová, Ph.D.Méně známé účinky běžně používaných léků
MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.BOAS
MVDr. Aneta BložoňováVýživa anorektického pacienta
MVDr. Markéta MrázováPřístup k pacientovi s glaukomem
MVDr. Robert Novotný, Ph.D.Určení optimální doby krytí feny
MVDr. Petr Raušer, Ph.D.Tlumení chronické bolesti
Všechny semináře